- 0 +
e-zlecenia
dla kontrahentów
zaloguj się
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA >> Szpital >> Informacje dla pacjenta >> Przyjęcia w Poradni
Przyjęcia w Poradni

 Przyjęcia w Poradniach Specjalistycznych w ramach NFZ

 1. Zapisy do poszczególnych poradni specjalistycznych odbywają się na podstawie skierowań wystawionych   przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę (nie dotyczy to Poradni: Ginekologiczno-Położniczej, Medycyny Pracy, Onkologicznej, oraz Zdrowia Psychicznego).
 2. Skierowanie jest wymagane  w  przypadku pierwszej wizyty.
 3. Każdorazowa wizyta w Poradniach Specjalistycznych, jeżeli nie jest związana z kontynuacją leczenia,
  wymaga przedłożenia przez pacjenta nowego skierowania do poradni specjalistycznej wystawionego  
  przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Pacjent może zapisać się osobiście telefonicznie, lub za pośrednictwem osób trzecich
 5. Podczas rejestracji Pacjent otrzymuje informację o terminie i miejscu wizyty.
 6. Pacjent wpisany na listę oczekujących na poradę specjalistyczną na podstawie skierowania ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie (nie później niż) do 14 dni roboczych  licząc od dnia wpisania pacjenta na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w ww. terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.
 7. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy.
 8. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu należy wypelnić, podpisać i złożyć w miejscu rejestracji formularz "Rezygnacja pacjenta z Terminu"-pobierz
 9. Pacjent zgłaszający się do lekarza specjalisty powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL oraz NIP pracodawcy ( w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy).

Rejestracje:

Rejestracja - Budynek Główny

- wejście od ul. Poniatowskiego 26.

Rejestracja - Budynek Rehabilitacji

- wejście od ul. Bema.

Nr tel. 25 64-03-301 

Nr tel. 25 64-03-301 

Zapisy do poradni:

 • Chirurgicznej dla Dzieci
 • Leczenia Zeza
 • Chirurgii Ogólnej
 • Chirurgii Naczyniowej
 • Chirurgii Plastycznej
 • Ortopedyczno-Urazowej
 • Urologicznej
 • Laryngologicznej
 • Okulistyczna
 • Ginekologiczno- Położniczej
 • Kardiologicznej
 • Neurologicznej
 • Psychologicznej
 • Zdrowia Psychicznego
 • Żywieniowej- tel. 693930 595

Zapisy do poradni:

 • Nefrologicznej dla Dzieci
 • Neonatologicznej
 • Neurologicznej dla Dzieci
 • Psychologicznej dla Dzieci
 • Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
 • Onkologiczna
 • Rehabilitacji Leczniczej
 • Medycyny Pracy tel. 25 64 03 578

 

Harmonogram Pracy Rejestracji 

Poniedziałek          7:30-18:00

Wtorek                   7:30-18:00

Środa                     7:30-18:00

Czwartek                7:30-18:00

Piątek                     7:30-17:00

Harmonogram Pracy Rejestracji 

Poniedziałek          7:30-18:00

Wtorek                   7:30-15:00

Środa                     7:30-18:00

Czwartek                7:30-18:00

Piątek                     7:30-18:00

Poradnie zlokalizowane są w Budynku Głównym (blok A) na pierwszym piętrze

Poradnie zlokalizowane są w budynku Rehabilitacji (blok F) na parterze,

 

 

Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, lub nie posiadające skierowania na planowe leczenie ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez poradnię świadczenia zdrowotne.
O obowiązujących zasadach związanych z odpłatnością za udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych pacjenci są informowani przed przyjęciem.

Uwagi dodatkowe

 Skierowanie od lekarza nie jest wymagane dla:

 1. osób chorych na gruźlicę,
 2. osób zakażonych wirusem HIV,
 3. inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych i kombatantów,
 4. cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 5. osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 6. uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 7. weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych wykonywania zadań poza granicami kraju,
 8. osoby do 18 roku życia u których stweirdzono ciężkie i niedwracalne upośledzenie albo nieuleczlną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 9. działacze opozycji  antykomunistycznej,
 10. osoby represjonowane z powodów politycznych

Pacjent nie musi mieć skierowania do:

1.    ginekologa i położnika

2.    dentysty

3.    wenerologa

4.    onkologa

5.    psychiatry

Do poszczególnych Poradni Specjalistycznych obowiązuje lista oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.nfz.gov.pl

Usługi komercyjne

Program RegionalnyMazowszeUnia EuropejskaWydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Program RegionalnyMazowszeUnia Europejska
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego
Projekt i realizacja: 2BITS